Súťaž ACM Student Research Competition

Výsledky súťaže

2010

Micha Tvarožek medzi víťazmi v Grand Finals ACM SRC

2009

Výsledky ACM SRC na konferencii Hypertext 2009, Turín, Taliansko

2008

Výsledky česko-slovenského kola súťaže

2007

Výsledky česko-slovenského kola súťaže

2006

Výsledky česko-slovenského kola súťaže

2005

Výsledky česko-slovenského kola súťaže

2004

Výsledky česko-slovenského kola súťaže

O súťaži

ACM SRC je súťaž študentských vedeckých článkov. Dáva študentom možnosť prezentovať výsledky svojich výskumov formou vedeckej konferencie pred porotou uznávaných odborníkov a účastníkov konferencie. Súťaž pozostáva z dvoch súťažných kôl a finále.

Prvé kolo prebieha na našej fakulte pod názvom IIT.SRC. Študenti všetkých stupňov sa do súťaže zapájajú zaslaním krátkeho odborného článku v anglickom jazyku. Vybrané príspevky potom prezentujú vo forme plagátu komisii porotcov a návštevníkom konferencie. Najlepšie príspevky postupujú do druhého kola súťaže.

V druhom kole semi-finalisti prezentujú svoj článok pred odbornou porotou formou krátkej (power point) prezentácie. Tri najlepšie práce sú ocenené hodnotnými cenami a postupujú do finálového kola. Druhé kolo sa zväčša koná v Českej Republike.

Vo finále sú príspevky posudzované medzinárodnou odbornou porotou prostredníctvom webu. Výhercovia sú potom pozvaní na výročný banket ACM, kde prevezmú ocenenia.

Užitočné odkazy

Informácie o česko-slovenskom kole súťaže
Stránka medzinárodnej súťaže
O súťaži
Stránka ACM SRC na FIIT STU

« Hlavná stránka