Súťaž CHC61

Projekty

2007

Norbert Frištacký - The Computer Pioneer

O súťaži

CHC61 - The IEEE Computer Society Web Design Competition je medzinárodná súťaž Počítačovej spoločnosti IEEE v návrhu webových sídiel. Úlohou súťažiacich je vytvoriť webové sídlo v anglickom jazyku na zadanú tému z histórie počítačov a počítania. Témou tohto ročníka je "Unsung Hero" Motiváciou je objavenie informácií o osobnostiach informatiky doteraz skrytých a nie celkom širšie známych, ktoré však mali v určitej oblasti informatiky či regionálne významný vplyv. Táto téma je výzvou pre študentov bakalárskeho štúdia zviditeľniť tých menej známych, alebo tých, pochádzajúcich z krajín, ktoré priamo nezasiahli do vývoja prvých počítačov.

Užitočné odkazy

Oficiálna stránka súťaže
Súťaž na FIIT STU

« Hlavná stránka