Slovak English

Úvod


Spotreba elektrickej energie je v súčasnosti enormná. Zdroje energie sú limitované čo vedie k postupnému vyčerpaniu planéty. Zásoby ropy sa odhadujú na 45 rokov, plynu na 70 rokov a uhlia na 250 rokov [Mémento sur l'energie (Energie Data Book, CEA, Edition 2002, p. 38). Transformácia týchto zdrojov na energiu (elektrárne, motorové vozidlá...)tvorí ďalší problém ktorí je nutné čím skôr vyriešiť. 51 percent elektrickej energie v USA sa produkuje v uhoľných elektrárňach. Na druhej strane, v mnohých prípadoch je energia využívaná neefektívne. Až 10 percent vyrobenej elektrickej energie sa stráca v rozvodnej sústave. Spotreba elektrickej energie je rôzna v rôznych krajinách. Pre porovnanie uveďme, že priemerná európska domácnosť minie za rok 4667kWh, pričom domácnosť v USA spotrebuje za rovnaké obdobie 11209kWh. Pre príspevok ku ochrane prostredia, potrebujeme "iba" detekovať takéto situácie a nájsť správnu reakciu na vyriešenie daného problému (od jednoduchého vypnutia svetla, až po hľadanie sofistikovanejších riešení). Energy Consumption Manager (ECM) je systém, ktorý sa zameriava na životné prostredie prostredníctvom domácností a iných jednotiek, pretože spotrebovávajú značné množstvo energie.

Naše úspechy


 • 2. miesto Imagine cup 2008 France

 • 1. miesto ACM SRC 2008 Praha

 • Innovation accelerator 2008 France

 • Špeciálna cena - Hlava roka 2008 Bratislava

 • 1. miesto IIT.SRC 2008 Bratislava

 

Prehľad systému


Našim zámerom je detailné monitorovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti, založené na meraní spotreby každého zariadenia, pre začiatok nie je nevyhnutné monitorovať všetky zariadenia, ale iba "dôležité" resp. zariadenia s vysokou spotrebou a častým používaním. Meranie sa uskutočňuje zariadeniami zapojenými medzi elektrickou zásuvkou a samotným zariadením. Dáta sa prenášajú bezdrôtovo do centrálnej antény, kde sa ukladajú. Anténa pracuje 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Následne sa dáta posunú do ECM Aplikácie (ECMA), ktorá beží na domácom počítači. ECMA prijaté dáta analyzuje, a používateľom systému prezentuje štatistiky o domácej spotrebe a taktiež generuje odporúčania kde môžu nastať zlepšenia. Všetky notifikácie sa tvoria s ohľadom na jednotlivých používateľov systému - personalizovane. Pokiaľ sú používateľ želá, sú anonymizované dáta o jeho domácnosti zdieľané s ostatnými používateľmi systému a opačne. To zlepšuje schopnosti analýz ktoré systém poskytuje. Okrem nameraných dát ECMA uchováva informácie o domácich zariadeniach, rovnako aj informácie a charakteristiky domácnosti. Tieto informácie sú potenciálne zaujímavé pre komerčnú sféru. Komerční používatelia systému môžu k týmto pristupovať v prípade, že do systému poskytnú detailné technické informácie o ich produktoch, ktoré sú takisto zahrnuté do analýz ECMA. Toto vedie ku výrobe a návrhu "lepších", životnému prostrediu priateľskejších zariadení, pretože systém taktiež detekuje "chronickú" neefektivitu zariadení.

Prínosy a inovácie


 • detekcia nezvyčajného používania spotrebiča
 • detekcia neefektívnych spotrebičov
 • identifikáciu typu spotrebiča
 • predikcia spotreby
 • výmena dát medzi domácnosťami a komerčnou sférou
 • tvorba odporúčaní
 • výchova k efektívnemu používaniu spotrebičov