Úvod

V dnešnej dobe sú študujúci obklopení veľkým množstvom rôznych vzdelávacích materiálov, napr. multimediálnymi encyklopédiami alebo interaktívnymi návodmi. Väčšina detí (ale nielen detí) vo voľnom čase hrá počítačové hry. Veľké množstvo detí sa, na druhej strane, nerado učí. Napriek tomu, že existujú výnimky, fakt, že dospievajúci musia byť viac motivovaní do učenia, stále pretrváva.

Počítačové hry sú výborným prostriedkom motivácie. Avšak tie dnešné najpopulárnejšie majú väčšinou dosť ďaleko od toho, aby vzdelávali. Hrám priamo určeným na vzdelávanie chýba nielen vzrušenie z populárnych 3D hier, ale aj neumožňujú učiteľom bez znalosti programovania meniť ich scenár. Navyše takéto hry nie sú prístupné vôbec (alebo len veľmi obmedzene) zdravotne postihnutým používateľom.

Prehľad projektu

Unikátne riešenie vyššie uvedených problémov predstavuje nami vyvinutý systém S.M.I.L.E. Ten spája výhody interaktívnych vzdelávacích materiálov a populárnych počítačových hier tak, že umožňuje učiteľom jednoducho transformovať študijné materiály do atraktívnych trojrozmerných vzdelávacích hier za účelom poskytovania lepšieho, flexibilnejšieho, interaktívnejšieho a zábavnejšieho vzdelávacieho prostredia.

Systém S.M.I.L.E. podporuje aj študentov so zdravotným postihnutím a umožňuje im vzdelávať sa spolu s ich zdravými spolužiakmi. Takýto koncept nebol doposiaľ v nijakej nám známej softvérovej aplikácií zrealizovaný, a tak náš systém S.M.I.L.E. (Smart Multipurpose Interactive Learning Environment) predstavuje unikátny a inovatívny príspevok do oblasti vzdelávania.

Máte Adobe Flash buď vypnutý alebo nenainštalovaný. Kliknite sem pre najnovšiu verziu.

Medzi najdôležitejšie výhody projektu S.M.I.L.E. patria:
  • zapojenie učiteľov do vytvárania hier bez nutnosti akýchkoľvek znalostí o programovaní, a to prostredníctvom dynamického generovania trojrozmerných vzdelávacích hier a herného sveta, ktoré vychádzajú z pravidiel definovaných učiteľmi,
  • interaktívna práca v tímoch zdravých aj zdravotne postihnutých žiakov, v rámci ktorých súťažia kombinovaním ich silných i slabých stránok, čo ústi do lepšieho výsledku vo vzdelávaní pre všetkých,
  • prispôsobovanie rozhraní vzhľadom na prípadné zdravotné postihnutie a prezentovaného obsahu i hier vzhľadom na úroveň vedomostí a napredovania každého študenta,
  • flexibilita vytvorených vzdelávacích hier pre všetky vekové skupiny.