Ukážka prostredia vygenerovanej vzdelávacej hry Ukážka prostredia vygenerovanej vzdelávacej hry 'Vedel si, že...' tip Herný Prehliadač vedomostí Herný Prehliadač vedomostí (schéma pre zrakovo postihnutých hráčov) Herný Prehliadač vedomostí (schéma pre farboslepých hráčov) Postava v hre Postava v hre (schéma pre zrakovo postihnutých hráčov) Inventár hráča Správa o nadobudnutom objekte