Tím Caffeine2Code
Marko Divéky
Marko Divéky Marko navrhol základnú funkcionalitu celého systému, teda prispôsobovanie študijných materiálov a automatické generovanie trojrozmerných vzdelávacích hier. Zaoberal sa aj administráciou databázy a systémového servera. Marko je autorom správ, ktoré sme posielali do súťaže Imagine Cup a do viacerých odborných konferencií.
Peter Jurnečka
Peter Jurnečka Peter navrhol kompletný dizajn a vytvoril funkčnosť používateľských rozhraní aplikácií, ako sú Prehliadač a Editor vedomostí, prostredie na vytváranie vzdelávacích hier a vizuálny ukazovateľ odhadnutej úrovne vedomostí hráčov. Peter taktiež administroval systémový server a spravoval webové služby.
Rudolf Kajan
Rudolf Kajan Rudolf implementoval hernú logiku v skriptoch použitého herného stroja, a taktiež vytvoril množstvo trojrozmerných modelov, ktoré významne prispeli k atraktívnosti vzdelávacích hier. Rudolf vytvoril aj všetky komponenty pracujúce v hernom stroji, ako je napríklad inventár hráča, systém dialógov alebo herný Prehliadač vedomostí.
Ľuboš Omelina
Ľuboš Omelina Ľuboš spravoval jadro použitého herného stroja a vytvoril moduly, ktoré umožňujú jeho priamu komunikáciu s aplikáciami a databázou systému. Je autorom algoritmov generujúcich herný svet. Ľuboš taktiež v značnej miere prispel k tvorbe rozhraní pre zdravotne postihnutých študentov.
prof. Mária Bieliková
Prof. Mária Bieliková Prof. Bieliková viedla celý tím. Poskytla nám mnoho cenných rád i nápadov a usilovne podporovala celý tím nielen počas dobrých, ale aj počas zlých časov.