PROJEKT A2M WOWI ZAOKRÚHĽOVAČ NÁŠ TÍM MEDIA ZDROJE

Poďakovanie

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii a tvorbe tohto projektu. Predovšetkým ďakujeme učiteľom, pracovníkom a študentom našej školy za podporu a pomoc počas celej práce na projekte. Taktiež ďakujeme spoločnosti AXA, a.s. za neoceniteľnú pomoc, konzultácie a zapožičanie hardvéru a VÚB banke za pomoc pri konzultácii myšlienky zaokrúhľovača. Organizácii UNICEF ďakujeme za spoluprácu pri tvorbe prezentácie tejto organizácie a poskytnutie pohľadu do problémov tretieho sveta.

Profesorke Márii Bielikovej patrí naša vďaka za vedenie celého projektu, usmerňovanie, poskytovanie cenných rád a aktívnu podporu.


Odkazy

Naša škola

Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave


Imagine Cup

Webstránka súťaže [EN]
Informácie o súťaži [EN]
Informácie o súťaži

ImagineCup Slovensko na Facebooku


Ďalšie

UNICEF (Detský fond OSN)
Spoločnosť AXA, a.s.
VÚB banka

Team: SOuLVERS    Email: icup_fiit2009 [at] googlegroups.com