PROJEKT A2M WOWI ZAOKRÚHĽOVAČ NÁŠ TÍM MEDIA ZDROJE

Koncept zaokrúhľovača

Keď sú ľudia prostredníctvom WOWI motivovaní pomôcť ostatným, môžu tak urobiť napríklad prostredníctvom finančného príspevku organizácii, ktorá vie pomôcť efektívne priamo na mieste, ale potrebuje k tomu prostriedky. V súčasností existuje viacero možností, ako pomôcť finančne, napríklad prostreníctvom boxov na príspevky alebo prostredníctvom darcovských SMS správ. Tieto možnosti prinášajú nevýhody v podobe zložitosti (predpísaný text SMS správy) alebo nízkej dostupnosti (box).

Naše riešenie - Zaokrúhľovač - zjednodušuje proces pomoci prispievaním a robí ho dostupnejším. Sústredí sa na platby prostredníctvom platobných kariet a umožňuje nakupujícim prispieť zaokrúhlením platenej čiastky v progresívnych krokoch. Rozdiel medzi zaplatenou zaokrúhlenou sumou a pôvodnou cenou tak tvorí príspevok.

Tento proces je úplne jednoduchý a v prípade nákupu v obchode postačuje stlačenie jediného tlačidla pre samotné prispenie. Pretože zákazník chce samozrejme rozhodnúť, komu pomôže, avšak nemôže tak urobiť priamo v obchode pre nevhodné podmienky (náhlenie sa, rad, nedostatok informácií), túto činnosť vykoná v pohodlí domova prostredníctvom internetového bankovníctva. Zároveň má dostupné informácie pre prodporu rozhodovania sa prostredníctvom aplikácie WOWI, kde vidí, na čo sa organizácia zameriava, aká je jej činnosť a prečo táto činnosť potrebuje finančnú podporu. Zároveň má k dispozícii štatistiky o prispievaní.


Prototyp upraveného internetového bankovníctva


Katalóg organizácií (výber organizácie, štatistiky, spustenie WOWI s prezentáciou danej organizácie)


Ukážka jednoduchosti použitia zaokrúhľovača (prototyp) v obchode


Team: SOuLVERS    Email: icup_fiit2009 [at] googlegroups.com