PROJEKT A2M WOWI ZAOKRÚHĽOVAČ NÁŠ TÍM MEDIA ZDROJE

Úvod

Dlhodobé a udržateľné zlepšenie v oblasti najťažších svetových problémoch vyžadujúcich našu pomoc je možné dosiahnuť len veľkou systémovou zmenou. Pretože za pozadím ľudskej činnosti stoja ľudia, pre vykonanie takejto zmeny a pomoci tým, ktorí ju potrebujú, je potrebné predovšetkým zmeniť myslenie ľudí, ktorí pomoc poskytnúť môžu.
Systém A2M (Aid AutoMagically) motivuje ľudí naučiť sa viac informácií o problémoch ostatných ľudí, pričom ich zároveň o týchto problémoch vzdeláva a tiež poskytuje spôsob ako pomôcť prostredníctvom finančného príspevku. Pozostáva z dvoch hlavných častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú a spoločne vytvárajú kompletný systém.

WOWI

Prvá časť, WOWI (World of Web Information), vzdeláva používateľov, ktorí majú možnosť pomôcť tým, ktorí to potrebujú, o najzávažnejších problémoch a oboznámi ich s organizáciami a skupinami, ktoré sa ich snažia riešiť. WOWI je univerzálne softvérové riešenie, ktoré umožňuje prezentovať takmer akékoľvek údaje formou grafovej štruktúry, pričom samotnú prezentáciu obohacuje o herné prvky a kontext sociálnych sietí.
Viac informácií


Zaokrúhľovač

Súčasne s WOWI funguje ďalšia časť projektu nazvaná Zaokrúhľovač. Navrhuje nový spôsob pomoci, ktorý je dostupnejší a efektívnejší ako v súčasnosti využívané možnosti. Zaokrúhľovač umožňuje používateľom finančne prispievať a pomôcť tak mimovládnym organizáciám. Používateľ môže počas bežnej platby platobnou kartou pri nákupe stlačením jediného tlačidla na platobnom termináli zaokrúhliť platenú čiastku nahor, pričom rozdiel oproti pôvodnej čiastke tak vytvára príspevok na účel/organizáciu, ktoré si používateľ sám zvolí v pohodlí domova, pričom systém A2M zároveň zabezpečí prostredníctvom WOWI dostatok informácií pre podporu rozhodovania.
Viac informácií


Video o projekte (EN)


Team: SOuLVERS    Email: icup_fiit2009 [at] googlegroups.com