Autori

Dr. Michal Barla


Mentor nášho tímu, vždy pozitívne naladený a plný entuziazmu nás vždy povzbudil a motivoval. Pomáhal pri nadväzovaní spolupráce s externými inštitúciami a na pokusy pedometra ochotne dokonca zapožičal svojha psa.

prof. Mária Bieliková


Externý poradca tímu. Svieže myšlienky a nápady ktoré prinášala nám pomáhali napredovať a zlepšovať projekt. Veľká vďaka jej patrí aj za pripomienky ku prezentácii a motiváciu ku práci na projekte.

Pavol Bielik


Člen tímu sa vyznačoval nemeckou presnosťou a až podozrivou efektívnosťou práce na projekte. Okrem toho že sa podieľal na takmer každej časti aplikácie pracoval hlavne na odporúčaní aktivity. Futbal, príležitostné pivo či bageta zo Subway-u z neho robili ideálneho člena tímu.

Peter Krátky


Dvorný grafik a fotograf. Jeho kreatívne nápady sa prejavili hlavne na posteri ale i letáčiku. Peter pracoval hlavne na rodičovskej aplikácii. Väčšinou sa nezapájal do vášnivých debát v tíme, vďaka čomu vnášal do tímu pokoj a nadhľad.

Štefan Mitrík


Jediný zástupca východného Slovenska v tíme. Pracoval hlavne na mobilnej aplikácii a snažil sa vnášať do tímu humor. Štefan potreboval niekedy viacnásobnú spätnú väzbu, kým si priznal chybu. S Petrom vytvorili ako dvojica intrákovcov silný tamdem a podporovali sociálne aktivity tímu.

Michal Tomlein


Michalove kódy sa nevyznačovali len neobyčajnou efektívnosťou ale občas i zložitosťou a náročnosťou na pochopenie. Pracoval hlavne na pedometri a rozpoznávaní podvádzania. Počas celého roka obohacoval ostatných členov tímu jazykovými okienkami, kde vysvetľoval zákutia a krásy anglického jazyka. Rád sa zapájal do vášnivých debát na akúkoľvek tému predovšetkým však "Apple vs. Microsoft".

Projekt podporili:

Ďakujeme