O projekte

Move2Play je systém, ktorý prináša riešenie pre celosvetový problém - nedostatok fyzickej aktivity. Jeho cieľom je motivovať ľudí k aktívnemu pohybu a tiež upevniť u nich zdravý životný štýl.

S projektom Move2Play sme sa zúčasnili slovenského kola súťaže Imagine Cup 2011, ktorú každoročne organizuje firma Microsoft.

PREČO?


Nadváha a obezita predstavujú v súčasnosti celosvetový problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2010 trpel nadváhou každý tretí dospelý človek na svete. Tento problém, ktorý bol dlhú dobu problémom bohatých krajín dramaticky zasahuje aj stredne vyspelé a chudobnejšie krajiny a výrazne zasahuje do našich životov. Obezita je príčinou celej škály chorôb a nepriamo zapríčiňuje najviac úmrtí. Toto všetko má výrazný dopad na kvalitu života obyvateľov a výrazné ekonomické dôsledky.

Existuje viacero systémov, ktoré sa pokúšajú tento problém riešiť, väčšina z nich však nezaznamenala výraznejší úspech, či už preto, lebo neposkytujú kompletnú a efektívnu podporu od personalizovaného odporúčania aktivity, jej monitorovania a vyhodnocovania aktivity alebo preto, že im chýba niečo, čo by umožnilo viac ako krátkodobý záujem.

To bola naša prvotná motivácia. Čím viac sme sa do problému ponárali, tým viac sme zisťovali, že

  • obezita je síce významný problém, ale
  • oveľa vážnejší problém je to, že väčšina ľudí všeobecne má málo pohybu.

Nedostatok pohybu spôsobuje vážne problémy aj tým, ktorí nemajú nadváhu. Spomeňme za všetky známe problémy s pohybovým ústrojenstvom (najmä chrbticou). Práve pohyb je kľúčom k boju s nadváhou, a práve pohyb je kľúčom k zdravšiemu spôsobu života naozaj pre každého, nielen pre ľudí s nadváhou. Tak sme si uvedomili, že je najvyšší čas začať tento stále sa zväčšujúci problém riešiť a využiť naše nápady v prospech ostatných a v konečnom dôsledku nás všetkých.

AKO?


Naše riešenie sme nazvali Move2Play, čo vyjadruje to, že pohyb je základom pre to, aby sme sa dlho mohli tešiť z hry, ktorá sa volá život. Využíva na riešenie problému nedostatku pohybovej aktivity práve tie zariadenia, ktoré sú jednou z príčin jeho vzniku – inteligentné mobilné telefóny a počítače. Využíva poznatky lekárov, s ktorými sme konzultovali, ale aj bežné pozorovania.

Okrem samotného pohybu sme identifikovali tri kľúčové časti, ktoré sú nevyhnuté ak chceme dosiahnuť dlhodobý pokrok

  • meranie vykonanej aktivity,
  • vyhodnotenie a poskytnutie spätnej väzby,
  • odporučenie vhodného množstva a typu aktivity.

To je však len nevyhnutný predpoklad. Najdôležitejšie je dosiahnuť to, aby ľudia mali znovu dostatočné množstvo pohybu.

Motivácia

Motivácia je kľúčom celého nášho konceptu. To, že sa treba pohybovať, už dávno vieme. Asi nám to aj hovorili v škole. Existuje veľa štúdií, ktoré ukazujú dôležitosť pohybu a tiež aj zdravého stravovania. Napriek tomu my ľudia sedíme a konzumujeme to najrôznejšie. Preto najdôležitejšiu súčasť projektu tvorí to, ako motivovať ľudí, aby sa pohybovali. Na to potrebujeme vedieť, čo chceme dosiahnuť a merať, čo sme dosiahli. Samotné nástroje pre motiváciu veľmi závisia od cieľovej skupiny.

PRE KOHO?


Napriek tomu, že pohybová aktivita chýba ľuďom všetkých vekových skupín, v projekte Move2Play sme sústredili pozornosť na deti. Move2Play sme rozšírili o črty dôležité práve pre dosiahnutie našich cieľov pre deti. Move2PlayKids prispôsobuje celý systém tak, aby poskytoval čo najviac foriem motivácie pre deti od 10 do 16 rokov. Napríklad meranie pohybu sme rozšírili o mechanizmy na odhalenie situácie, keď namerané hodnoty nevznikli chôdzou človeka, ale inak (trasenie, pripevnenie mobilu psovi na obojok a pod.). Okrem aplikácie pre mobilný telefón sme vytvorili aj webovú aplikáciu určenú pre rodičov. Táto aplikácia umožňuje sledovať, ako sa dieťaťu darí, či sa zlepšuje a ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi.

Projekt podporili:

Ďakujeme