Ukážky

Mobilná aplikácia


Mobilná aplikácia je primárne určená pre dieťa. Aplikácia neustále sleduje pohyb dieťaťa a vykonávaná aktivita sa transformuje na body, určené na odmeny alebo bonusy do hier. Mobilná aplikácia ponúka interaktívne rozhranie v rámci ktorého si môže kupovať odmeny vo virtuálnom obchode, porovnávať sa s kamarátmi atď.

Avatar

Mobilná aplikácia je atraktívna pre deti. Kľúčovým prvkom je animovaná postavička avatar. Vzhľad avatara si môže dieťa kompletne prispôsobiť. Avatar je prostriedkom, ktorý používame na komunikáciu s dieťaťom. Počas dňa dieťaťu radí, akej aktivite by sa mohlo teraz venovať a upozorní ho, v prípade dlhšej doby neaktivity. Taktiež ho učí dobrým návykom aj v oblasti zdravej výživy. Keďže jeho vzhľad je nastaviteľný, dieťa sa s ním postupne stotožní, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že počúvne jeho radu.

Odmeny

Rodičovská aplikácia umožňuje pridanie ďalšej formy motivácie: odmien. Rodičia môžu stanoviť odmeny za určité počty bodov, ktoré dieťa nazbiera svojou aktivitou. Príkladom môže byť návšteva kina, vreckové alebo aj dlhodobejšie ciele ako nový počítač. Dieťa sa o stanovených odmenách dozvie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Body, ktoré doteraz nazbieralo, môže priamo na svojom mobile vo virtuálnom obchode vymeniť za niektorú z odmien.

Sociálne prvky

Aplikácia obsahuje sociálne prvky, ktoré významne podporujú motiváciu, ako napríklad porovnanie sa s kamarátmi. Deti si vo svojom mobile môžu pozrieť, ako sa darí ich kamarátom a porovnať svoje výsledky. Ďalej môžu zbierať odznaky a úspechy, ktoré získajú ako odmenu, na základe krátkodobej a dlhodobej fyzickej aktivity

 

Meranie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity

Pohybovú aktivitu môžeme merať vďaka senzorom v aktuálnej generácii mobilných telefónov. Práve mobilný telefón je ideálne zariadenie na tento účel, pretože ho ľudia už teraz stále nosia so sebou. Samotné meranie realizujeme kombináciou senzorov akcelerometer, GPS a GSM signálu. Okrem merania pohybu aplikácia povie, či spĺňame svoj denný plán fyzickej aktivity, prípadne koľko nám ešte do jeho splnenia chýba. Navyše nám aj odporučí, akej aktivite by bolo v danej chvíli vhodné sa venovať.

Online hry

Jedným z najväčších ťahákov pre deti je aj prepojenie s online hrami, ktoré predstavujú ďalší významný prvok motivácie. Nejde o často nudné vzdelávacie hry, ale tie hry, ktoré sa deti bežne hrajú. Dieťa môže v hre priamo využívať výsledky svojej aktivity, v podobe vymieňania nazbieraných bodov za bonusy v hre.

Webová aplikácia


Webová aplikácia umožňuje rodičovi sledovať fyzickú aktivitu dieťaťa a motivovať ho k pohybu prostredníctvom odmien. K dispozícii má rôzne štatistiky vďaka ktorým má informácie o pohybovej aktvite, vývoji dieťaťa či jeho porovnanie s rovesníkmi.

Prehľad aktivít

Rodič má k dispozícií v prvom rade prehľad o všetkých aktivitách, ktoré dieťa vykonalo. Je mu umožnená správa aktivít, ktorá zahŕňa pridanie aktivity, schválenie aktivity, ktorú si dieťa pridalo manuálne či naplánovanie pravidlenej aktivity.


Odporúčanie denného plánu

Aby mal rodič predstavu, koľko aktivity je pre dieťa zdravé, je tu zobrazený odporúčaný denný tréningový plán. Ten je určený odporúčanou minimálnou a maximálnou hranicou. Tieto hodnoty môže rodič meniť ako napríklad vtedy, keď je dieťa choré alebo mu lekár odporúča iné hodnoty.

Napĺanie denného plánu

Samotné zobrazenie vykonaných aktivít nie je postačujúce. Je potrebné zobrazenie so spätnou väzbou. Pre každý deň je preto zobrazené celkové množstvo aktivity a porovnanie s odporúčaním pre tento deň. Vyjadrenie porovnania je v percentách.


Porovnanie s ostatnými

Pre rodiča je taktiež dôležité vedieť ako je jeho dieťa fyzicky aktívne v globálnom porovnaní s rovesníkmi. Porovnáva sa na základe priemerného denného skóre a je naznačená pozícia dieťaťa v populácií.Sledovanie fyzického vývoja

Rodič môže spravovať záznamy o fyzických parametroch dieťaťa, ktoré sú výška, váha a BMI. Zobrazený je dlhodobý priebeh a trend rastu BMI.

Manažment odmien

Rodič má za účelom motivácie dieťaťa k pohybu možnosť pridať nové odmeny do systému, ktoré si dieťa môže vymeniť za získané body. Má prehľad o odmenách, ktoré buď navrhol alebo už odovzdal dieťaťu.

Projekt podporili:

Ďakujeme